,

سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی به طور کلی سرمایه گذاری خارجی به چه معناست؟ سرمایه گذاری خارجی دارای چه محدودیت هایی است؟ چه مشوق هایی برای سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته شده است؟ سرمایه گذاری خارجی چه مواردی را شامل می گردد؟ معمولا در سرمایه گذار…
,

تابعیت

تابعیت تابعیت بر چه اصولی واقعه شده است؟ آیا صرفا تابعیت اکتسابی است یا انتسابی؟ برچه اصولی واقع شده است؟ فلسفه ان چه می باشد ؟ آیا تابعیت امری همیشگی است یا نه امکان تغییر هم وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت MIE در مورد …
,

اخذ اقامت و تابعیت از طریق ازدواج

اخذ اقامت و تابعیت از طریق ازدواج اخذ اقامت و تابعیت از طریق ازدواج چگونه است؟آیا امکان اخذ اقامت و تابعیت از طریق ازدواج وجود دارد؟آیا از طریق ازدواج با تبعه یک کشور می توان به اقامت یا تابعیت آن کشور رسید؟اخذ اقامت و تابعیت از طریق ازدواج چه شر…
,

آیا امر مهاجرت قانونی است؟

مهاجرت قانونی مهاجرت قانونی چه مهاجرتی است؟آیا از شرایط مهاجرت قانونی اطلاعی دارید؟مدارک مورد نیاز برای مهاجرت قانونی چه مواردی می باشد؟از چه راه هایی می توان مهاجرت قانونی به کشورهای دیگر داشت؟چه کسانی نمی توانند مهاجرت قانونی داشته باشند؟شما…
,

اقامت و تابعیت

اقامت و تابعيت اقامت و تابعیت از مواردی است که به کرات مورد سوال قرار می گیرد. آیا به مفهوم این کلمات دقت کرده اید؟ اقامت و تابعيت . آیا معانی این دو کلمه اقامت و تابعيت متفاوت است؟ هر یک به کدام بخش از مهاجرت اشاره می کنند؟ آیا اقامت و تابع…