گزیده ای در خصوص موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE

موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE که در اتریش ثبت گردیده است، بطور مشخص در زمینه مختلف نظیر پذیرش، تحصیل در خارج از کشور و انتخاب وکیل مشاوره می دهد. موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE با دفاتر وکلای مشهور و بنامی مانند جناب آقای دکتر شوارتز همکاری کرده و بسیاری از پرونده ها را از طریق چنین وکیل های موفقی پیگیری می نماید و به همین دلیل سابقه این بسیار درخشان می باشد. شایان ذکر می باشد، این مجموعه هیچ نماینده ای ندارد شما می توانید چه با ما، چه با موسساتی که به وب سایت ما تبلیغ می نمایند، جهت ارتباط با ما تماس بگیرید. لیکن موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE شما را مختار نموده تا مارا با رقبای ما مقایسه نموده و همچنین در انتخاب مشاور خود، تصمیم آزادانه بگیرید.

بدیهی میباشد موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE همچنان که پیشتر ذکر کردیم، مسئول هیچ دفتری در هیچ کجای جهان؛ چه دفاتری که بر روی سایت ما تبلیغ دارند و چه دفاتری که هیچ تبلیغاتی در سایت ما ندارند نخواهد بود. همچنین این وب سایت جنبه اطلاع رسانی می باشد و با توجه به حجم بالای اطلاعات، تمامی مطالب از جانب ما نمی باشد و این مجموعه مسئولیتی در قبال تمام مطالب ندارد. اخیرا به دلیل موفقیت های زیاد این موسسه ، خیلی از اشخاص ادعای همکاری با موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE را داشته و خود را از این طریق شهره می نمایند. در اینجا قویا و صریحا اعلام می کنیم.

بدیهی می باشد این با موسسات بسیاری در سراسر جهان، همکاری های متنوع و متفاوت دارد و حضور این متن در وب سایت ما به مفهوم انکار همکاری یا عدم احترام ما برای موسسات و دانشگاه ها نمی باشد. بلکه صرفا جهت تاکید این نکته میباشد که ما فقط مسئول موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE هستیم و هیچ مسئولیتی نسبت به تبلیغات خارج از این وب سایت یا خارج از این متن نخواهیم داشت. دقت بفرمایید که موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE در این فکر می باشد که بصورت آرام از همکاری با موسسات فاصله گرفته و بطور مستقیم و بدون هیچ واسطه ای برای مردم عزیز ایران، خدمات مشاوره ای در زمینه های متنوع ارائه بنماید.