خرید ملک در سوئیس

خرید ملک در سوییس و بررسی آن

 • خرید ملک در سوئیس و مقدمه آن
 • خرید ملک در سوئیس و شرایط عمومی آن
 • خرید ملک در سوئیس و اخذ اقامت از این طریق
 • خرید ملک در سوئیس و هزینه های آن
 • خرید ملک در سوئیس و شاخص اقتصادی این کشور
 • خرید ملک در سوئیس و استانداردهای سرمایه گذاری این کشور
 • خرید ملک در سوئیس و وکیل امور ملک
 • خرید ملک در سوئیس و واجدین شرایط خرید ملک
 • خرید ملک در سوئیس و مراحل قانونی آن
 • خرید ملک در سوئیس و توصیه های حقوقی
 • خرید ملک در سوئیس و خدمات موسسه حقوقی ملک پور
 • خرید ملک در سوئیس و سخن پایانی
خرید ملک در سوئیس

خرید ملک در سوئیس و مقدمه آن

خرید ملک در سوئیس و شرایط لازم برای اخذ اقامت و تابعیت از این طریق و آثار حقوقی آن در این مقاله مورد بحث  و بررسی علمی قرار می گیرد. وضعیت هزینه های خرید ملک در سوئیس به چه صورت است؟ شرایط آن برای اتباع خارجی به چه صورت می باشد؟ آیا می توان با خرید ملک اقامت سوئیس را اخذ نمود؟ علاقه مندان به بحث خرید ملک می توانند با مطالعه این مقاله اطلاعات مفیدی کسب نمایند و پس از مطالعه مقاله  درصورت نیازمی توانید با مشاورین موسسه ی حقوقی ملک پور تماس گرفته و در خصوص شرایط و نحوه ی خرید ملک در سوئیس، مشاوره رایگان دریافت نمایید. در این مقاله مباحث زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

فایل تصویری موسسه حقوقی ملک پور در رابطه با مقایسه اتریش و سوئیس
فایل صوتی موسسه حقوقی ملک پور در رابطه با سرمایه گذاری و خرید ملک

خرید ملک در سوئیس و شرایط عمومی آن

سوئيس کشوری در اروپای غربی است و پايتخت اين کشور شھر برن می باشد.  بھترين و امن ترين بانک ھا در کشور سوئیس وجود دارند و به طور کلی شرايط کاملا مناسبی برای رشد اقتصادی کسب و کار فراھم کرده است. سوئیس با کشورھای آلمان، اتريش، ايتاليا و فرانسه ھم مرز می باشد. بزرگترين شھر سوئیس زوريخ  و فرانک واحد پول اين کشور است. زبان رسمی کشور سوئیس فرانسوی، ايتاليايی، آلمانی، می باشد. قسمتی از این کشور عضو اتحاديه اروپا  است. جمعيت اين کشور ٧٫۵ ميليون نفر می باشد. رشد اقتصادی اين کشوردر دھه ھای اخير شرایط بسیار مناسبی دارد و نرخ بيکاری در این کشور ٢٫۶ درصد می باشد. اشخاصی که قصد دارند خرید ملک در کشور سوئیس انجام دهند باید توجه کنند که به دلیل افزایش قیمت ملک در این کشور، خرید ملک اقدام آسانی نیست و در صورتی که شخصی این قصد را داشته باشد برای فروش آن ملک  حدود یک سال یا بیشتر را باید صرف نماید زیرا افزایش قیمت ملک در این کشور باعث شده تعداد متقاضیان کم ترشود.

اگر شخصی قصد خرید ملک را داشته باشد باید قبل از خرید ملک، دولت سوئیس اجازه آن ملک را صادر کند که در این صورت متقاضی می تواند آن ملک را خریداری نماید. شایان ذکر است شخص متقاضی قبل از خرید ملک در کشور سوئیس باید اقامت این کشور و اجازه اقامت را داشته باشد سپس طبق قوانین کشور سوئیس می تواند برای خرید ملک در سوئیس درخواست داده و اقدام کند.

پناهندگی سوئیس

خرید ملک در سوئیس و استانداردهای سرمایه گذاری این کشور

استاندارد ھای سرمايه گذاری در سوئيس، با توجه به  نرخ مالیات و امنيت بسیار بالای بانک ھا و سيستم قضايی و قانون گذاری این کشور مشخص می شود. نرخ ثابت ماليات در بھبود اوضاع اقتصادی این کشور کمک شایان توجهی دارد که باید مد نظر باشد ميزان دريافت ماليات بر درآمد در اين کشور طی سال ھای اخير ثابت مانده است. همچنین می بایست به این نکته توجه کرد که نرخ ماليات بر درآمد برای افرادی که در کشور سوئيس زندگی می کنند از سال 2010 تا به امروز روی نرخ ۴٠ درصد می باشد. اگر سيستم بانک داری سوئيس را از قرن ١٨ ميلادی بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که افراد قدرتمند و ديکتاتورھای دولت ھای مختلف، سعی می کردند پول های خود را در بانک های سوئیس نگھداری کنند. مردم خارجی هم که از کشورھای بی ثبات وبا شرایط  بحرانی بودند، سعی داشتند پول ھای خود را در بانک ھای امن سوئيس نگهداری کنند. بر این اساس مقامات مسئول کشور سوئیس برای تثبيت تحولات قيمت در بازار جھانی، سال ٢٠١٨ ، شاخص بھره بانکی را به پايين ترين حد ممکن حفظ نمودند که اين شاخص پايين تر از صفر بوده و بانک ھای این کشور برای حفظ سرمايه و جلوگيری از تورم، مبلغی را ھم از سپرده گذاران دريافت می کنند. اين شاخص در مارس سال ٢٠١٨ به منفی ٧۵ درصد رسيد. ھمچنين اگر بخواهیم ميزان ريسک مصادره اموال توسط دولت برای اتباع خارجی را در نظر بگیریم از ميانگين نمرات ١ تا ٧ که نشاندھنده کمترين و بيشتر مقدار ريسک در کشورهای مختلف می باشد که  در کشور سوئيس نمره ١ نشان داده می شود  که ريسک و خطر مصادره اموال برای سرمایه گذاران خارجی در کمترين مقدار ممکن می باشد و سوئیس از نظر سرمايه گذاری، گزينه امنی برای مھاجرين می باشد.

خرید ملک سوئیس
فایل تصویری موسسه حقوقی ملک پور در رابطه با سوئیس

خرید ملک در سوئیس و شاخص اقتصادی این کشور

نرخ توليد ناخالص ملی در ھر کشوری بيانگر اين می باشد که آن کشور چه مقدار رشد اقتصادی داشته است. برای روند سرمايه گذاری ھای خارجی می توان آمار دقيقی از تزريق سرمايه و بازدھی آن در کشور دريافت کرد. توليد ناخالص ملی در کشور سوئيس، از سال ٢٠٠٠ تا کنون سير صعودی زيادی داشته است. با توجه به گزارش سالانه بانک جھانی، کشور سوئيس سی و سومين کشوری است که از لحاظ سرمايه گذاری، برای سرمايه داران و متقاضيان سرمايه گذاری سھولت خاصی را فراھم کرده است که سرمايه گذاری مستقيم سوئيس در سال ٢٠١۶ رشد به سزايی داشته است.

خرید ملک سوئیس
پاسپورت سوئیس

خرید ملک در سوئیس و هزینه های آن

خرید ملک در سوئیس

برای خرید ملک در سوئیس در ابتدا باید تفاوت قیمت ها در مناطق مختلف در نظر گرفته شود و خرید ملک در کشور سوئیس نیاز به بررسی دارد که مهم ترین مسئله این است که محل مناسبی بر خرید ملک انتخاب شود.

 اجاره آپارتمان یکخوابه در مرکز شهر                   1428.65 فرانک در ماه

اجاره آپارتمان یکخوابه خارج از شهر                     1159.50 فرانک در ماه

اجاره آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر                    2686.58 فرانک در ماه

اجاره آپارتمان سه خوابه خارج از شهر                   2187.29 فرانک در ماه

خرید هر متر مربع آپارتمان در مرکز شهر                 11053.14 فرانک

خرید هر متر مربع آپارتمان خارج از شهر                 7893.93 فرانک

ویزای توریستی سوئیس

خرید ملک در سوئیس و اخذ اقامت از این طریق

خرید ملک در سوئیس و اخذ اقامت از این طریق، سوال بسیاری از افرادی است که قصد دارند با خرید ملک به سوئیس مهاجرت کرده و اقامت سوئیس را کسب کنند به همین جهت اقامت سوئیس از طریق خرید ملک و شرایط اقامت این کشور از طریق خرید ملک در این مقاله توضیح داده می شود. اشخاصی که قصد دارند اخذ اقامت اروپا و یکی از امن ترین  و بهترین کشورها را دریافت کنند می توانند این مجوز را با خرید ملک در سوئیس به دست آورند. اشخاصی که از طریق خرید ملک، اقامت سوئیس را اخذ نمایند امکان تحصیل رایگان در این کشور را خواهند داشت و در صورتی که دارای فرزند باشند فرزندان وی می توانند به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه در مدارس این کشور به تحصیل بپردازند.

خرید ملک در سوئیس و وکیل امور ملک

خرید ملک در سوئیس به طور کلی ساده و راحت نیست و شخص می تواند در طول چند هفته خرید ملک انجام داده و نقل مکان نماید. روند قانونی پیچیده ای برای افراد ناآشنا به قانون سوئیس وجود دارد. شما برای خرید ملک در سوئیس به علت سهل و آسان نبودن این اقدام، نیاز به وکیل دارید.  داشتن وکیل الزامی نیست اما وجود وکیل در کنار شخص متقاضی کمک شایانی به وی خواهد کرد. این مقاله توسط موسسه حقوقی ملک پور همکار مؤسسه MIE اتریش تهیه و گردآوری شده، هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع شرعاً و قانوناً حرام و غیرقانونی می باشد.

 • یکی از بزرگترین مزیت های اقامت خودحمایتی، دریافت اقامت دائم پس از 5 سال و پس از آن دریافت تابعیت و پاسپورت پس از 6 سال است.

 • از دیگر مزیت های اقامت خودحمایتی، عدم نیاز به انتقال سرمایه است به صورتیکه در بالاتر نیز اشاره نمودیم، شخص باید مبلغ مورد نیاز خود را در حساب شخصی خود نشان دهد و حتی نیاز به انتقال این سرمایه به کشور مقصد نیز وجود ندارد.

 • یکی دیگر از مزیت های اقامت خودحمایتی، اجازه تحصیل رایگان برای شخص متقاضی و فرزندانش است.

 • مزیت دیگر این روش، اجازه خرید ملک و یا خرید یک کسب و کار استکه می تواند برای شخص درآمدزایی داشته باشد.

خرید ملک در سوئیس و واجدین شرایط خرید ملک

خرید ملک  در سوئيس می تواند برای اتباع خارجی صورت گيرد و افراد متقاضی برای خريد ملک در کشور سوئيس بايد از طرف دولت اجازه ی ويژه ای را دريافت کنند. متقاضیان در خريد ملک بايد طبق دستورات و محل ھای تعيين شده توسط مقامات رسمی کشور عمل کنند. مقامات کشور برای سرمايه گذاری در سوئيس از طريق خريد ملک می توانند محدوديت ھايی را برای خارجی ھا اعمال کنند. مثلا تنھا اجازه خريد املاکی را به خارجی ھا دھد که سابق بر این صاحبان خارجی داشته اند. می بایست به این نکته توجه کرد که کشور سوئيس برای خريد ملک در نواحی حوزه شنگن،برای اتباع خارجی سخت گيری ھايی را قرار داده است.

در صورتی که شما شرايطی را دارا باشيد، نيازی به دريافت اجازه خاص برای خريد ملک و يا مرمت و بازسازی ملک خود نخواھيد داشت:

خرید ملک در سوئیس
 • داشتن اجازه اقامت معتبر

 • داشتن اجازه اقامت نوع B

  اجازه اقامتی نوع B: عبارت است از اجازه اقامت کاری برای اتباع خارجی که از طريق دريافت پيشنھاد کاری اعمال می شود.

به این نکته توجه داشته باشید که برای ساخت و ساز در زمينی که خريداری کرده ايد، بايد ظرف ١ سال کار ھای ساخت و ساز تمام شود.

خرید ملک در سوئیس و مراحل قانونی آن

برای خرید ملک در سوئیس اول باید ملک مناسب را با راهنمایی نماینده املاک و یا وکیل بابید. پس از انتخاب ملک مذاکرات برای عقد قرارداد انجام می شود. پس از بررسی املاک و مجوزهای آن اگر یک خانه یا زمین را بخواهید خریداری کنید با مقامات (دفتر ثبت یا دفتر بازرسی) تماس بگیرید تا بتوانید مجوز دریافت کنید.

مراحل خرید ملک عبارت است از:

 • عقد قرارداد

  قرارداد در محضر و شرایط آن توسط مامور رسمی دولت انجام می شود

 • داشتن اجازه اقامت نوع B

  اجازه اقامتی نوع B: عبارت است از اجازه اقامت کاری برای اتباع خارجی که از طريق دريافت پيشنھاد کاری اعمال می شود.

 • نگه داری دارایی خریدار در سپرده

 • تکمیل انتقال رسمی اموال

 • ثبت تغییر مالکیت

 • اطمینان از تکمیل تمام فرآیندهای قانونی

 • پرداخت هزینه های زیر:

  هزینه مهر و موم و تمبر: 0.10% ارزش ملک توسط خریدار

  هزینه ثبت نام: 0.15  % توسط خریدار

  هزینه نماینده املاک: 3 تا 5 درصد توسط خریدار

  هزینه انتقال ملک

بررسی اقامت سوئیس از طریق تمکن مالی

خرید ملک در سوئیس و توصیه های حقوقی

زمانی که ملک مورد نظر خود را پیدا کردید در مورد همه ی مسائل مربوطه تحقیق و بررسی کنید و ملک را از نظر سالم بودن مورد بررسی قرار دهید. طبق قانون، فروشنده خانه تا مدتی بعد از فروش ملک مسئول مشکلات و خرابی هایی که از آنها اطلاع دارد می باشد و می بایست به خریدار اطلاع دهد. در صورتی که خرابی ها و مشکلات مسکن معلوم باشد و بر روی قیمت ملک تاثیر گذار باشد فروشنده ملزم به پرداخت خسارت به خریدار خواهد بود. در صورت نياز می توانيد با مراجعه به سایت موسسه حقوقی ملکپور، اطلاعات خود را در سطح يک وکيل مھاجرتی در خصوص خرید ملک در سوئيس از افزايش دھيد.

خرید ملک در سوئیس و خدمات موسسه حقوقی ملک پور

همانطور که در این مقاله گفته شد خرید ملک در سویس، به راحتی منجر به اخذ اقامت این کشور نمی شود .اما در بعضی از کشور های اروپایی این امکان وجود دارد که شخص در مقابل خرید ملک خود در آن کشور به آسانی می تواند اقامت آن کشور را اخذ نماید. مهاجرت به سوئیس از طریق خرید ملک شامل قوانین حقوقی است که در این خصوص می توانید از کمک مشاوران و وکلای حقوقی موسسه ملک پور بهره مند شوید. می بایست این نکته مورد توجه قرار بگیرد که قبل از هر گونه اقدام برای مهاجرت خصوصا مهاجرت به کشور سوئیس از طریق خرید ملک، حتما با موسسات حقوقی معتبر تماس گرفته و از مشاوران و کارشناسان مجرب در این موسسات استفاده نمایید و با مشاوره های تخصصی در کشور های درجه یک اتحادیه اروپا همچون پرتقال، مالتا، اسپانیا و یونان خرید ملک انجام دهید. درصورت تمایل به مشاوره با ما با  دفاتر همکار ما در ایران یا دفتر مرکزی ما در وین تماس حاصل بفرمایید.

دفتر حقوقی ملک پور

شما می توانید شرایط خود و اطلاعات تماس را از طریق فرم ارزیابی وارد کرده تا مشاوران ما شرایط شما را بررسی کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.

خرید ملک در سوئیس و سخن پایانی

خرید ملک در سوئیس ، در این مقاله مورد بررسی علمی قرار گرفت و سعی بر آن بود که با بررسی ویزای سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در سوئیس اطلاعات مفیدی در اختیار شما متقاضیان گرامی قرار گیرد. اساسا اخذ اقامت کشور سوئیس دارای پیچیدگی ها و حساسیت های خاصی است و با اینکه شرایط خرید ملک در سوئیس به نظر می رسد که مناسب باشد، لکن باید با توجه به انتظارات افراد شرایط کلی را بررسی نمود که آیا این راه برای افراد مناسب است؟ از آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت می توان نتیجه گرفت این است که خرید ملک در این کشور راه مناسب مهاجرت به سوئیس نمی باشد و این اقدام تاثیری در دریافت تابعیت و یا اقامت دائم در سوئیس ندارد لذا ما به شما توصیه می کنیم در این خصوص با موسسه ی حقوقی ملکپور همکاری موسسه ی حقوقی ملک پوMIE اتریش مشورت نمایید و اطلاعات بیشتر را در خصوص درخواست ویزای سرمایه گذاری از طریق خرید ملک از مشاوران زبده ی موسسه حقوقی ملک پور دریافت کنید و سوالات خود را در باب سرمایه گذاری و خرید ملک در سوئیس در سایت موسسه ی حقوقی ملک پور مطرح نمایید.

3 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating: 5